Wist u dat maar liefst 1 op de 5 mensen in Amsterdam in armoede leeft? Deze mensen hebben niet genoeg geld om kleren, eten en drinken te kopen. Kortom om zich van de eerste levensbehoeften te voorzien. Armoede is echter meer dan een gebrek aan financiële middelen, het heeft ook invloed op het sociale leven. Mensen schamen zich, eten ongezonder, kunnen hun kinderen niet geven wat ze verdienen en raken in een sociaal isolement. Stichting Samen is niet alleen houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam.

Wij richten ons op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

Er zijn verschillende projecten die allemaal gericht zijn op het ondersteunen van mensen die leven in armoede. Dit loopt uiteen van het helpen bij financiële zaken tot het ondersteunen bij schoolgerichte vragen vanuit gezinnen.

Het maatjesproject is in samenwerking met de HvA, voedselbank zuid  (Amsterdam) en de gemeente Amsterdam.  Lees meer.

Het sponsorproject benadert particulieren, bedrijven en verenigingen met de vraag of zij een kind willen sponsoren, voor minstens een jaar, zodat hij of zij deel kan nemen aan buitenschoolse activiteiten.  Lees meer.

Beweging naar werk richt zich op het activeren van de kwaliteiten en sterke kanten van mensen. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

In nauwe samenwerking met Stadsdeel Zuid, beoogt de stichting met Praktijkstage in de wijk een brug te slaan tussen participatie en (re-integratie naar) werk voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer. 

Lees verder wat Stichting Samen is niet Alleen doet aan armoedebestrijding in Amsterdam.