PRAKTIJKSTAGE IN DE WIJK

Wat houdt het project praktijkstage in de wijk in?

In nauwe samenwerking met Stadsdeel Zuid, beoogt de stichting met dit project een brug te slaan tussen participatie en (re-integratie naar) werk voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doelgroep van het project is een selectie uit bovengenoemde kwetsbare doelgroep, woonachtig  in Amsterdam-Zuid. Het betreft deelnemers die nog niet volledig zelfstandig kunnen participeren of re-integreren richting regulier werk, maar die wel gemotiveerd zijn en in staat worden geacht om met begeleiding arbeidsmatig te participeren. Concreet betekent deze stap deelnemen aan een praktijkstage in de wijk. Hierbij worden de deelnemers intensief begeleid door een stagecoach vanuit het stadsdeel, die tevens nauw contact onderhoudt met de aanbieders van de stage (i.c. de begeleiders op de werkplek). De praktijkstages zijn laagdrempelig en worden aangeboden door o.a. welzijnsinstellingen, sportverenigingen, buurthuizen, sociale firma’s en winkels in het stadsdeel. Doel is om gedurende de praktijkstage de wensen en (on)mogelijkheden van de individuele deelnemers te verkennen en een bijpassend stappenplan te maken. Voorts moet het leiden tot het vergroten van hun werknemersvaardigheden, beschikbaarheid en belastbaarheid zodat re-integratie naar regulier of begeleid werk op termijn haalbaar wordt.

Heeft u een bedrijf/instelling in Amsterdam-Zuid en heeft u uw ondernemershart op de juiste plek zitten? Overweeg dan een praktijkstage aan te bieden. Neem voor meer informatie contact op met:

Jolanda van Vlijmen
j.van.vlijmen@amsterdam.nl 

06 81 90 72 53