SCHOOLMAATJE WORDEN

Wat houdt het project Schoolmaatje in?

Het project Schoolmaatje richt zich op de schoolgang van het kind door ofwel de ouderbetrokkenheid te vergroten of de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren. De Schoolmaatjes (studenten van de Hogeschool van Amsterdam) proberen de twee leefwerelden, thuis en school, dichter bij elkaar te brengen, met als doel het schoolse functioneren van het kind te verbeteren.

Traject 1: Ouderbetrokkenheid

Er vindt zesmaal een huisbezoek plaats van 1,5 uur, dus een traject van 6 weken. Deze 6 bezoeken worden direct bij de start (het eerste gesprek) gepland. De voorkeur gaat uit naar dezelfde dag en tijd.   Samen met ouders is het mogelijk om aan de volgende doelen te werken: Ontwikkelen van leesplezier, huiswerk plannen en organiseren, rekenvaardigheid vergroten, overhoren, leren leren etc. bij het kind. De ouder(s) dient aanwezig te zijn tijdens het begeleidingsmoment. Het doel (zie ook het aanmeldingsformulier) wordt door het Schoolmaatje samen met de ouder en het kind vastgesteld bij de start. Na 6 huisbezoeken vindt een evaluatie plaats (adhv een evaluatieformulier). Wanneer het doel is behaald, wordt de begeleiding vanuit SINA afgerond. Het schoolmaatje geeft aan hoe ouder(s) de begeleiding aan hun kind, nu zelfstandig voort kunnen zetten.

Na een maand vindt er een vervolgafspraak plaats, het is dus de bedoeling dat het Schoolmaatje na 4 weken weer een afspraak maakt en langsgaat om te bespreken hoe het gaat. Mocht het doel niet worden behaald binnen 6 weken, dan wordt door het Schoolmaatje, in samenspraak met de coördinatoren van het Schoolmaatjesproject, gekeken hoe en of  de begeleiding vanuit SINA verder wordt voorgezet.
   

Traject 2: Sociaal emotionele ontwikkeling

Er vindt zesmaal een huisbezoek plaats van 1,5 uur, dus een traject van 6 weken. De huisbezoeken worden direct bij de start gepland. De voorkeur gaat uit naar dezelfde dag en tijd. In samenspraak met de verwijzer, ouder(s) en kind wordt door het Schoolmaatje het doel/de hulpvraag (zie ook het aanmeldingsformulier) vastgesteld. Bij dit traject is het mogelijk om met het kind aan de volgende doel(en)/hulpvragen te werken: Hoe maak ik vriendjes? Zelfredzaamheid vergroten, voorbereiding overgang naar middelbare school, etc. Ouder(s) worden zo veel mogelijk betrokken bij de begeleiding.  Na 6 huisbezoeken vindt een evaluatie plaats (adhv een evaluatieformulier). Wanneer het doel is behaald, wordt de begeleiding vanuit SINA afgerond. Het Schoolmaatje geeft aan hoe ouder(s) de begeleiding aan hun kind, nu zelfstandig voort kunnen zetten of leren het kind welke oefeningen zij zelfstandig kunnen doen met betrekking tot hun doel/hulpvraag. Na een maand vindt er een vervolgafspraak plaats, het is dus de bedoeling dat het Schoolmaatje na 4 weken weer een afspraak maakt en langsgaat om te bespreken hoe het gaat. Mocht het doel niet worden behaald binnen 6 weken, dan wordt door het Schoolmaatje, in samenspraak met de coördinatoren van het Schoolmaatjesproject, gekeken hoe en of we de begeleiding vanuit SINA verder voortzetten.

Vragen, meer informatie of een gezin aanmelden?

Neem contact op met:

Maaike Neys: maaike@stichtingsina.nl