Lid worden van de club van 1000

Neem dan contact op

Amsterdam
Beste heer/mevrouw,

Graag introduceren wij bij u de Club van 1000, onderdeel van de Stichting Samen is niet alleen (SINA). SINA houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam en onze
doelstelling is het helpen van Amsterdammers die leven onder de armoedegrens.

Langdurig leven in armoede heeft een blijvende impact op kinderen. De sociale uitsluiting, onzekerheid, het niet mee kunnen doen en niet gehoord worden, is van invloed op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en vergroot de kans op achterstand en ongelijkheid.

Om deze kinderen te helpen bieden wij laagdrempelig en oplossingsgericht maatwerk. Wij ondersteunen kinderen door ze de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de maatschappij, zoals kinderen die geen financiële nood kennen, dat kunnen. Denk hierbij aan het behalen van een zwemdiploma, het deelnemen aan naschoolse activiteiten, een schoolreisje of kamp, maar ook praktische zaken zoals het aanschaffen van een bril of een matras.

De Club van 1000 is een club van leden die jaarlijks een bijdrage geeft van minimaal €1000,- en daarmee vriend wordt van Stichting SINA. Door deze giften kan de stichting flexibeler en sneller de gewenste hulp bieden aan kinderen die leven in armoede.

Wij hebben uw bijdrage hard nodig.
Om die reden mikt de Club van 1000 op 1000 leden. Bent u er 1 van?

Wij ontvangen dan graag uw bevestiging per mail. In de bijlagen vindt u onze werkwijze en de voorwaarden van de ‘Club van 1000’. Stichting Samen is niet alleen is in het bezit van de ANBI-status; U kunt uw giften, onder voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de activiteiten van SINA en de Club van 1000.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met mij via de onderstaande
contactgegevens.

Hartelijk groet,
Jurre van de Kamp
Directeur Stichting Samen is niet alleen
06-28543278
jurre@stichtingsina.nl
https://www.stichtingsina.nl/

Stichting Samen is niet alleen
Stichting Samen is niet alleen houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam. Wij richten ons op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Het doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of het gezin zelfredzamer te maken, zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

Wij hebben verschillende projecten die allemaal gericht zijn op het ondersteunen van mensen die leven in armoede, Dit loopt uiteen van het helpen bij financiële zaken tot het ondersteunen bij schoolgerichte vragen vanuit gezinnen.

De afgelopen jaren hebben we met giften van mensen en bedrijven, die de noodzaak van onze activiteiten inzien, al veel bereikt.

De gebruikelijke manier waarop wij werken, is als volgt:

 • Stichting SINA constateert dat er een structurele behoefte is waaraan niet wordt voldaan. Bijvoorbeeld: a. Het schoolzwemmen werd afgeschaft, waardoor kinderen uit arme gezinnen om financiële redenen geen zwemles meer konden krijgen. b. Kinderen uit arme gezinnen kunnen om financiële redenen geen lid worden van een voetbalclub.
 • Stichting SINA zoekt sponsoren die een bijdrage willen doen, zodat ze de problematiek kunnen verminderen.
 • Stichting SINA brengt de vraag en/of de behoefte van kinderen die in armoede leven in kaart en zorgt ervoor dat de door de sponsoren ter beschikking gestelde financiën bij de kinderen terechtkomt. (N.B.: de door sponsoren verstrekte gelden worden niet aan de kinderen uitgekeerd, maar via Stichting SINA afgedragen aan de verenigingen/sportwinkels/zwembaden. Daarbij blijft er niets “aan de strijkstok hangen”.)
 • Stichting SINA rekent niets voor haar inspanningen, de kosten van personeel etc. worden gedekt door aparte subsidies.

 

Bijlage

Voorwaarden Club van 1000
Voor een donatie aan de ‘Club van 1000’ geldt het volgende:

 • Het geld is alleen bestemd voor kinderen uit Amsterdamse gezinnen die onder de armoedegrens leven.
 • Een bijdrage wordt alleen ten behoeve van een kind toegekend als er geen andere subsidiemogelijkheden zijn. SINA zal zich altijd inspannen om bestaande subsidiemogelijkheden te benutten en voortdurend proberen structurele subsidiemogelijkheden aan te boren. SINA zal altijd proberen de bijdragen van de ‘Club van 1000’ als laatste optie aan te spreken.
 • Er wordt niet uitgekeerd aan de gezinnen, de betalingen gaan (rechtstreeks) naar de instantie of het bedrijf dat de goederen/diensten verleent aan het betreffende kind.
 • Luxe materiële zaken, zoals een Playstation of een mobiele telefoon, worden niet vergoed.
 • SINA brengt niets in rekening voor haar inspanningen.
 • In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de ontvangen bijdragen en de aanwending daarvan.

Lidmaatschap Club van 1000

 • Per kwartaal ontvangt u van ons een update over de geboden hulp.

U kunt uw gift overmaken naar NL77ABNA0533871751 t.n.v. Stichting Samen is niet alleen o.v.v. ‘Club van 1000’.