Lid worden van de club van 1000

Neem dan contact op

In Amsterdam behoort maar liefst 18% van de huishoudens tot de minima; zij hebben een huishoudinkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM). In deze 71.386 huishoudens leven ruim 27.000 kinderen. Langdurig leven in armoede heeft een blijvende impact op hen. De sociale uitsluiting, onzekerheid en het niet mee kunnen doen, is van invloed op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en vergroot de kans op achterstand en ongelijkheid.

Onze doelstelling is het helpen van Amsterdammers die leven onder de armoedegrens. Om dat te bereiken bieden wij laagdrempelig en oplossingsgericht maatwerk. Wij ondersteunen kinderen door ze de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de maatschappij. Net zoals kinderen die geen financiële nood kennen, dat kunnen. Denk hierbij aan het behalen van een zwemdiploma, het deelnemen aan naschoolse activiteiten, een schoolreisje of kamp, maar ook praktische zaken zoals het aanschaffen van een bril of een matras.

“Aan het eind van het schoolzwemmen had mijn dochter geen diploma gehaald. Ze startte niet op het niveau van haar klasgenoten en moest eerst haar watervrees overwinnen. Het zwemmen konden wij door gebrek aan geld niet voortzetten. Dankzij Stichting SINA heeft zij alsnog haar A- en B-diploma kunnen behalen en kan zij mee op kamp dit schooljaar!”

Om kinderen die opgroeien in armoede nog beter te kunnen helpen, roepen wij de “Club van 1000” in het leven. Jaarlijks doneren de leden van deze club een bijdrage van minimaal €1000,-. Door deze giften kan de stichting flexibeler en sneller de gewenste hulp bieden aan kinderen die leven in armoede.

Wanneer u deze Amsterdamse kinderen een warm hart toedraagt en lid wilt worden, ontvangen wij graag uw bevestiging per mail. Hieronder vindt u de voorwaarden van de ‘Club van 1000’. Stichting Samen is niet alleen is overigens in het bezit van de ANBI-status; U kunt uw giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

Voorwaarden Club van 1000
Voor een donatie aan de ‘Club van 1000’ geldt het volgende:
• Het geld is alleen bestemd voor kinderen uit Amsterdamse gezinnen die onder de armoedegrens leven.
• Een bijdrage wordt alleen ten behoeve van een kind toegekend als er geen andere subsidiemogelijkheden zijn. SINA zal zich altijd inspannen om bestaande subsidiemogelijkheden te benutten en voortdurend proberen structurele subsidiemogelijkheden aan te boren. SINA zal altijd proberen de bijdragen van de ‘Club van 1000’ als laatste optie aan te spreken.
• Er wordt niet uitgekeerd aan de gezinnen, de betalingen gaan (rechtstreeks) naar de instantie of het bedrijf dat de goederen/diensten verleent aan het betreffende kind.
• Luxe materiële zaken, zoals een Playstation of een mobiele telefoon, worden niet vergoed.
• SINA brengt niets in rekening voor haar inspanningen.
• In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de ontvangen bijdragen en de aanwending daarvan.

Lidmaatschap Club van 1000
• Per kwartaal ontvangt u van ons een update over de geboden hulp.
• Halfjaarlijkse organiseren wij een leuke avond met andere clubleden.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met mij via de onderstaande contactgegevens.

Jurre van de Kamp
Directeur Stichting Samen is niet alleen
06-28543278
jurre@stichtingsina.nl