Directe donaties

Elke bijdrage telt!

Met een eenmalige of terugkerende donatie steunt u direct onze stichting met alle lopende projecten.  Iedere donatie komt voor 100% ten goede aan de kinderen en zorgt ervoor dat de basisvoorzieningen in huis aanwezig zijn.

Eenmalig of terugkerend doneren

U kunt hieronder aangeven of u eenmalig of terugkerend wil doneren aan onze stichting. Bij een terugkerende donatie verloopt de betaling via een automatische incasso waarmee u toestemming verleent aan Stichting SINA om het door u aangegeven bedrag maandelijks, per kwartaal of jaarlijks van uw rekening af te laten schrijven.
U kunt de automatische incasso altijd stopzetten via uw bank of een mail sturen naar info@stichtingsina.nl*De velden Naam en Email zijn verplicht (Privacyverklaring)