PROJECTEN

Met welke projecten houdt SINA zich mee bezig?

Het project waar het allemaal mee begon, is het Maatjesproject. Vanuit de voedselbank is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan hulp op maat. Door studenten SPH van de HvA te koppelen aan de hulpbehoevenden ontstaat er een hulptraject voor de duur van minimaal 10 weken en maximaal één schooljaar. In sommige gevallen blijven de studenten zich inzetten als maatje en zetten ze hulp voort. Wij werken hierbij puur uit de vraag en behoefte van de cliënt. Doel van dit project is om de cliënten het zelfvertrouwen terug te geven waardoor zij beter kunnen functioneren in de participatiemaatschappij.

Vanuit het maatjesproject en door het werk bij de voedselbank werd het duidelijk dat kinderen de dupe zijn van armoede in een gezin. Kinderen die opgroeien in armoede krijgen niet de aandacht die zij verdienen. Sponsormaatje is opgezet om kinderen die opgroeien in armoede de kans te geven deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Hierbij kijken wij naar hun kwaliteiten en hun eigen wensen. Het financiële gedeelte van de activiteiten worden overgenomen door sponsors (particulieren of bedrijven), het liefste uit hun eigen stadsdeel.

De laatste twee projecten van de stichting zijn Beweging naar werk en Praktijkstage in de wijkBeide projecten zijn in samenwerking met het participatiecentrum van stadsdeel Zuid en klantmanagers van het WPI. Het doel van Beweging naar werk is het onafhankelijk worden van de deelnemers en hen hierbij een stap in de goede richting te brengen. Er wordt hier gewerkt met advies op maat!

In nauwe samenwerking met Stadsdeel Zuid, beoogt de stichting met Praktijkstage in de wijk een brug te slaan tussen participatie en re-integratie naar werk voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.