Huisbezoeken Woningcorporaties

Wat houdt het project Huisbezoeken Woningcorporaties in?

Tijdens deze huisbezoeken proberen we mensen te bereiken die om uiteenlopende redenen geen of onvoldoende hulp ontvangen terwijl zij deze hulp hard nodig hebben. Door vroegtijdige signalering hoopt dit project zwaardere problematiek te voorkomen.

Wie komt er op huisbezoek?

Een medewerker van SINA komt met een servicemonteur van de betreffende woningbouwcorporatie bij de mensen thuis. Samen kijken wij of er (kleinschalig) onderhoud noodzakelijk is of dat er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn in de woning. Vanuit Stichting SINA kijken wij met de bewoner breed naar de thuissituatie en kijken wij waar eventuele hulp- en zorgvragen liggen m.b.t. het zelfstandig wonen.

Middels deze huisbezoeken brengen wij zorgsignalen achter de voordeur in kaart. Met toestemming van de bewoner zorgen wij dat deze bij de juiste ondersteuningspartners en/of zorgverleners uit de wijk ondergebracht worden. De gedachte hierachter is dat wanneer vroegtijdig ondersteuning vanuit zorg en welzijn kan worden geboden dit voor alle betrokkenen beter is.

Wat is het doel?

  • Het bereiken van de niet geziene kwetsbare bewoners middels huisbezoeken.
  • Het (vroeg)signaleren van hulpvragen onder bewoners van het wooncomplex. Hulpvragen worden in kaart gebracht en er wordt naar passend aanbod doorverwezen, zoveel mogelijk in de wijk zelf. SINA blijft regie houden totdat de juiste hulpverlening is opgestart.
  • Vergroten van de deelname aan de samenleving in de wijk waar de deelnemers wonen.
  • Een beeld vormen van de ervaren veiligheid en sociale cohesie in de bezochte woonblokken.
  • Kleine mankementen aan de woning worden zo mogelijk direct verholpen door de woningbouwcorporatie en grote mankementen worden bij hen uitgezet.

Wat wordt er besproken tijdens het huisbezoek?

  • Woon- en leefomstandigheden, is er sprake van armoede en controleren of er gebruik gemaakt wordt van alle voorliggende voorzieningen.
  • Participatie, het sociale leven zoals familie, vrienden en mantelzorgers.
  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid.
  • Mentaal welbevinden en autonomie ( eenzaamheid, dementie enz.).

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met Tom van Dijk, tom@stichtingsina.nl of Tom van der Velpen, tomvelpen@stichtingsina.nl

 

 

 

Medewerkers