Praktijkstage in Zuid

Wat houdt het project Praktijkstage in Zuid in?

In nauwe samenwerking met Stadsdeel Zuid, beoogt de stichting met dit project een brug te slaan tussen participatie en (re-integratie naar) werk voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doelgroep van het project is een selectie uit bovengenoemde kwetsbare doelgroep, woonachtig  in Amsterdam-Zuid. Het betreft deelnemers die nog niet volledig zelfstandig kunnen participeren of re-integreren richting regulier werk, maar die wel gemotiveerd zijn en in staat worden geacht om met begeleiding arbeidsmatig te participeren. Concreet betekent deze stap deelnemen aan een praktijkstage in Zuid. Hierbij worden de deelnemers intensief begeleid door een stagecoach vanuit het stadsdeel, die tevens nauw contact onderhoudt met de aanbieders van de stage (i.c. de begeleiders op de werkplek). De praktijkstages zijn laagdrempelig en worden aangeboden door o.a. welzijnsinstellingen, sportverenigingen, buurthuizen, sociale firma’s en winkels in het stadsdeel. Doel is om gedurende de praktijkstage de wensen en (on)mogelijkheden van de individuele deelnemers te verkennen en een bijpassend stappenplan te maken. Voorts moet het leiden tot het vergroten van hun werknemersvaardigheden, beschikbaarheid en belastbaarheid zodat re-integratie naar regulier of begeleid werk op termijn haalbaar wordt.

Ervaring van een deelnemer:

“Ik ben al vrij jong moeder geworden.  3 Jaar nadat ik mijn Mavodiploma behaalde. Toen mijn jongste dochter naar de kleuterklas ging ben ik weer gaan werken, als assistent jongerenwerker en daarna een aantal jaren als groeps- veldwerker bij een daklozencentrum voor jongeren.  Door drukte en omstandigheden heb ik mijn studie destijds op moeten geven, en uiteindelijk ook mijn baan. Ben daarna in een soort van vrije val van verschillende baantjes terecht gekomen. Waaronder op kantoor (dit paste eigenlijk bij mijn basisopleiding). Daarna ben ik conductrice op de tram geweest , heb een klein cateringbedrijfje gehad dat op een school in Amsterdam was gevestigd, altijd met mensen dus. Veel verschillende dingen gedaan.  Tot pasgeleden was ik vrijwilliger bij een project waar men voor de buurtmensen kookt, hartstikke leuk.  Maar nu verder, hoe? ...dacht ik.  Ik ben werkzoekende en ik kom niet ver met een LEAO-diploma, vandaar dat ik me verder wil ontwikkelen. Voordat het te laat is J.  Ik heb een heftige periode achter de rug. En sta nog midden in het leven. Als ik nu niet verder door pak, doe ik het nooit meer. Toen werd ik door mijn klantmanager gekoppeld aan Jolanda van de Praktijkstage. Samen zijn we op zoek gegaan naar mijn talenten en kwaliteiten en heeft ze me geholpen met mijn cv. Ook heeft ze ervoor gezorgd dat ik nu stage loop op de secretaresse-afdeling van een verpleeghuis in Buitenveldert. Ben zo blij met deze kans! Een tijdje geleden stonden mijn dochters met een fles champagne voor mijn deur, ze waren zo trots op me dat ik nu stageloop en dat het goed met me gaat!”

Heeft u een bedrijf/instelling in Amsterdam-Zuid en heeft u uw ondernemershart op de juiste plek zitten? Overweeg dan een praktijkstage aan te bieden. Neem voor meer informatie contact op met:

Manon Iking
manon@stichtingsina.nl
0639496924

Projectmedewerkers