Zorgmaat

Wat houdt het project Zorgmaat in?

Er wordt van mensen verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en makkelijk! Door de forse bezuinigingen is het moeilijker een beroep te doen op zorg. Hierdoor kan het ingewikkeld zijn om hulp te vragen en te vinden.

Ouderdom, lichamelijke, geestelijke en/of verstandelijke beperkingen als wel eenzaamheid spelen hierbij een grote rol. Ook kunnen er incidenten en problemen ontstaan in de thuissituatie, die door vroegtijdige signalering voorkomen hadden kunnen worden. Dit alles vraagt om een andere aanpak en manier van zorg leveren. Namelijk: zorg op maat aan huis.

Wat houdt het project ‘Zorgmaat’ in?

Soms komen we bewoners tegen die o.a. vanwege schaamte, vraagverlegenheid, of het mijden van zorg extra ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van de juiste hulp. Juist dan kan een zorgmaat het verschil maken. Een zorgmaat is een student van de opleiding verpleegkunde of social work die wordt gekoppeld aan een bewoner uit stadsdeel Zuid die behoefte heeft aan ondersteuning op fysiek en/of sociaal-emotioneel gebied.

De student: 

  • Komt gemiddeld 2 - 4 uur per week bij de bewoner aan huis om aan concrete doelen te werken voor een periode van 20 weken.
  • Helpt bij praktische vragen en ondersteuning bij dagelijkse en noodzakelijke activiteiten.
  • Biedt ondersteuning bij lichte zorgtaken en coördineert eventuele verdere hulp.
  • Neemt écht de tijd.
  • Is iemand om samen leuke en sociale activiteiten mee te ondernemen.

Door deze intensieve manier van samenwerken met de bewoner kan een band worden opgebouwd die ervoor zorgt dat de bewoner uiteindelijk de juiste ondersteuning krijgt die nodig is om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Indien nodig bieden wij na een zorgmaat traject van 20 weken nog nazorg aan en kijken wij wat wenselijk is in het contact met de bewoners. Zijn de doelen bereikt dan is “vinger aan de pols” contact wellicht voldoende, maar ook is het mogelijk om een nieuw (na)zorgmaatje te koppelen voor langere periode.

Dit project is geheel kosteloos!

Spreekt het bovenstaande u aan of wilt u graag meer informatie? Neem contact op met karen@stichtingsina.nl, 06-39629692, of met marion@stichtingsina.nl, 06-41710120 of met joreen@stichtingsina.nl, 06-41057431.

Medewerkers