Zorgmaat

Wat houdt het project Zorgmaat in?

Zorgmaatje voor eenzame en kwetsbare ouderen

Onze bevolking wordt tegenwoordig steeds ouder en kan door de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren minder een beroep doen op zorg. Daardoor worden ouderen vaak ‘gedwongen’ om steeds langer zelfstandig thuis te wonen. Met alle gevolgen van dien. Eenzaamheid ligt op de loer voor deze ouderen, waardoor zij in een sociaal isolement kunnen raken. Ook blijven zorgvragen achter omdat de huidige ouderengeneratie vaak niet om extra hulp vraagt. Hierdoor kunnen incidenten ontstaan, die door vroegtijdige signalering voorkomen hadden kunnen worden. Dit vraagt om een andere manier van zorg leveren. Namelijk: zorg op maat aan huis.

Wat houdt het project ‘zorgmaatje’ in?

Wij koppelen HBO-V studenten aan ouderen die behoefte hebben aan gezelschap en ondersteuning op zowel fysiek als emotioneel gebied. We gaan hierbij preventief te werk, om de senioren langer en gelukkiger zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.
De HBO-V student:

• Komt gemiddeld twee uur per week aan huis
• Maakt gezamenlijk een zorgleefplan, met hierin concrete doelen om aan te werken
• Helpt bij praktische vragen en ondersteuning in en om het huis
• Helpt bij lichte zorgtaken
• Verwijst waar nodig door naar andere hulpverleners
• Heeft geen haast en neemt écht de tijd
• Is iemand om samen leuke en sociale activiteiten mee te ondernemen

Voor dit project is geen financiële bijdrage nodig.

Spreekt bovenstaande u aan? Dan is een zorgmaatje misschien iets voor u!

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Joreen Klontje:
joreen@stichtingsina.nl
06 41 05 74 31

Medewerkers
Mariska Veraart
Joreen Klontje
Karen Steur