Waar kunnen wij je mee helpen?

Maatjes

vanaf 18 jaar

Cultuur

2 tot 18 jaar

Sport

2 tot 18 jaar

Zwemmen

2 tot 18 jaar

Spullen

0 tot 21 jaar

Deze mensen hebben niet genoeg geld om kleren, eten en drinken te kopen. Kortom om zich van de eerste levensbehoeften te voorzien. Armoede is echter meer dan een gebrek aan financiële middelen, het heeft ook invloed op het sociale leven. Mensen schamen zich, eten ongezonder, kunnen hun kinderen niet geven wat ze verdienen en raken in een sociaal isolement. Stichting Samen is niet alleen (SINA) houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam.

Wij richten ons op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

Al onze projecten zijn gericht op het ondersteunen van mensen die leven in armoede. De projectteams bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes. Thema’s die we aanpakken variëren van voorzieningen voor baby’s (luierfonds), zwemles, muziekles of een sportabonnement voor kinderen, tot het bieden van praktische steun aan alleenstaanden, het vinden van een participatieplek voor herintreders, en zorg voor ouderen. Zo gaan we o.a. op bezoek bij kwetsbare gezinnen om basisvoorzieningen voor hun kinderen te regelen en een plan van aanpak te maken op basis van hun hulpvraag. Daarnaast biedt SINA bij de maatjesprojecten stageplekken voor studenten om praktijkervaring op te doen, gerelateerd aan hun opleiding.

71.386

AMSTERDAMSE HUISHOUDENS LEVEN IN ARMOEDE

1 OP DE 5

AMSTERDAMSE KINDEREN GROEIEN OP IN ARMOEDE

151.100

AMSTERDAMSE MENSEN LEVEN LANGDURIG IN ARMOEDE

27.438

AMSTERDAMSE KINDEREN LEVEN IN ARMOEDE

Kom in contact

Voor vragen, opmerkingen, goede ideeën en overige zaken kunt u hieronder met ons in contact komen.

Contact